Odota hetki, sivu latautuu...

Arvostamme jokaisen yksilön tasavertaista kohtaamista ja uskomme avoimen vuorovaikutuksen voimaan.

DTO
Diversity Training Opportunities

Tarjoamme seuraavia palveluita:

Uutta! Työllistä taidolla -palvelu yrittäjille

te-palvelut

Työllistä taidolla on Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen valtakunnallisesti tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjäasiakkaille. Palvelussa annetaan yrittäjille tietoa ja neuvontaa rekrytointiin
ja muihin työvoiman hankkimisen tapoihin liittyen sekä työnantajana tai -teettäjänä toimimiseen liittyen. Tavoitteena on, että työ- tai sopimussuhteet alkaisivat mahdollisimman hyvin ja tukisivat yrityksen kasvua.

Palvelua tuottavat TE-toimiston sopimuskumppanit, joista voit valita mieleisesi. Palvelun tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake löytyvät tästä linkistä.

Työllistä Taidolla är en landsomfattande kostnadsfri experttjänst för företagskunder som erbjuds av Uusimaa TE Office och ELY Center.
Tjänsten ger entreprenörer information och råd om rekrytering och andra sätt att erhålla arbetskraft, samt att fungera som arbetsgivare eller anställd.
Målet är att arbets- eller kontraktsrelationer skall starta så bra som möjligt och stödja företagets tillväxt. Tjänsten tillhandahålls av kontrakts partnerna från TE Office, som du kan välja mellan.
Mer detaljerad information och registreringsformulär finns här.

Työllistä Taidolla -esittelyvideo

Valmennus ja henkilökohtainen ohjaus

Valmennus monikulttuuriasiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiseen

Työvoiman rekrytointi; erityisesti ulkomainen työvoima

Suomi toisena kielenä -valmennus

Johtamis- ja yrittäjyysvalmennus

Räätälöity työyhteisö- ja yksilökohtainen ohjaus

Konsultointi

Kertaluontoista -ja jatkuvaa yksilö / työyksikkökohtaista konsultointia monikulttuuriasioissa

Kertaluontoista -ja pitempikestoista yksilö / työyhteisökohtaista konsultointia asiakastarpeiden mukaisesti

Puhelinkonsultointi

Koulutus

DTO suunnittelee ja
toteuttaa räätälöityä koulutusta ja valmennusta kansainvälisyysasioihin / yrittäjyys- ja johtamisteemoihin liittyen.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat muun muassa sosiaali- ja terveysala, ammatilliset oppilaitokset ja muut koulutusta antavat yksiköt.

Oppimateriaalin tuotanto ja myynti

DTO tuottaa monikulttuurisuuteen ja johtajuuteen liittyvää valmennus- ja oppimateriaalia henkilöstölle sekä vieraasta kulttuurista saapuville maahanmuuttajille. Työvälineinä ovat erilaiset arviointitaulut ja kyselytutkimukset.
Case: Opas mo­ni­kult­tuu­ri­seen var­hais­kas­va­tuk­seen

Yrittäjän taustaa

DTO:n takana olen minä, Susanna Sakko. Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2015, pääaineena johtaminen ja organisaatio. Olen toiminut pitkään yrittäjänä sekä esimiehenä kunnallisissa organisaatioissa. Useiden yhtäaikaisten projektien hallitseminen ja tehokas loppuunsaattaminen on minulle arkipäivää. Työtehtävissäni olen saanut positiivista palautetta erityisesti hyvistä neuvottelutaidoista ja ratkaisukeskeisestä, muita kannustavasta työskentelytavastani.
Mottoni on: ”Tärkeintä ei ole, että meri on tyyni, vaan että purjehtijalla on taitoa”
Linkki väitöskirjaan: Ulkomaisen työvoiman rekrytointi kuntasektorillaInnovaatio 2004 -palkinto

susanna_sakko_dto
Susanna Sakko

KTT, Yrittäjä

Työkokemus

 • 19.3.2019 - 31.12.2020
  Koulutuspäällikkö

  OSAO

 • 01/2018 - 31.12.2018
  Valmentaja

  Yrittäjästä Työnantajaksi Arffman Oy

 • 9/2017 alkaen
  Kouluttaja

  Jyväskylän Kristillinen Opisto. Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun.

 • 2017
  Vastuuvalmentaja

  Työnhakuklubi, Arffman

 • 9/2016 – 12/2016
  Verkkokouluttaja

  Arffman Oy

 • 1/2016 alkaen
  Tuntiopettaja

  Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opintosuoritusten arviointi opintojaksoille ”Diverstiteettijohtamisen perusteet” sekä ”Henkilöstön rekrytointi ja työurat”.

 • 9/2016 alkaen
  Kouluttaja

  Pohjois-Karjalan ELY-Keskus – Ulkomaisen työvoiman liikkuvuus Euroopassa 2020 -hanke

 • 4/2016 alkaen
  Kouluttaja

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö. ”Moninaisuuden kohtaaminen ja johtaminen varhaiskasvatuksessa” -koulutus ja kehittäminen sekä verkko-opintojakso ``Henkilöstöjohtaminen``

 • 6/2013 – 6/2014
  Apurahatutkija

  Kunnallisalan kehittämissäätiö, yksivuotinen apuraha.
  Väitöskirjatutkimus: Ulkomaisen työvoiman rekrytointi kuntasektorilla.

 • 3/2009 –
  Tuntiopettaja

  Oulun Seudun ammattikorkeakoulu. ”Monikulttuurinen ohjaus sosiaali- ja terveysalan työssä”, ”Sosiaalialan hallinto ja johtaminen” sekä ”Moniammatillinen yhteistyö” opetus, suunnittelu ja kehittäminen.

 • 10/2011 – 7/2012
  Perusturvajohtaja

  Muuramen kunta. Lapsi-ja perhepalvelulautakunnan sekä asukaspalvelulautakunnan asioiden valmistelu.
  Talous- ja henkilöstöasioista vastaaminen. Laadin vanhuspalveluiden strategian vuoteen 2020 ja varhaiskasvatuspalveluiden suunnitelman vuoteen 2016.

 • 6/2010 – 10/2011
  Päivähoidon johtaja

  Kaustisen kunta. Esiopetustoiminnan kehittäminen, 50 henkilön esimiehenä
  sekä perhepäivähoidon ohjaajana toimiminen.

 • 12/1999 – 8/2004
  Monikulttuurilasten konsultoiva lastentarhanopettaja

  Helsingin kaupunki. Henkilöstökoulutus, toimenkuva 60 % päivähoito, 40 % sosiaalityö. Päivähoidon ja sosiaalityön maahanmuuttaja- ja monikulttuurityömalli -hankkeesta saatu Helsingin sosiaaliviraston Innovaatiopalkinto.

 • 8/2004 – 5/2005
  S2-lastentarhanopettaja

  Suomi toisena kielenä -koulutus, opetuksen koordinointi, koulutus ja toteutus.

 • 10/2003, 10/2004, 12/2005
  Kouluttaja

  Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus.

 • 3/1999 – 10/2000
  Pakolaisohjaaja

  Ruukin kunta. Lasten ja nuorten toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

Koulutus

 • 11/2015
  KAUPPATIETEIDEN TOHTORI

  Johtaminen ja organisaatio, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

 • 10/2012
  OPETUSHALLINNON TUTKINTO

  Opetushallitus

 • 8/2010
  MONIKULTTUURINEN, AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUSOHJELMA

  Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu

 • 12/2008
  YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI

  Kauppatieteet, Lapin yliopisto, Johtamisen koulutusohjelma

 • 8/2007
  KOULUTTAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT

  Humanistinen ammattikorkeakoulu

 • 8/2006
  SOSIONOMI

  Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma

 • 1/1999
  SOSIAALIALAN OHJAAJA

  Hämeenlinnan sosiaalialan oppilaitos, Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö

 • 12/1995
  LÄHIHOITAJA

  Oulun sosiaalialan oppilaitos, Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö

``Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.``

Nelson Mandela

Hankkeet

Yhteistyössä

Ota yhteyttä!

DTO-ikoni

DTO – Diversity Training Opportunities
susanna.sakko@dto.fi
+358 50 4350 682
Y-tunnus: 2026708-7
Soratie 31 a 5, 90650 Oulu,
Myllyjärventie 21 a 21, 40500 Jyväskylä

Kysyttävää? Kommentoitavaa?
Lähetä minulle viesti!